Indmeldelse

Opskrivning


For at lade jeres barn skrive op til en plads på Friskolen, gøres som følgende:


Fra den 1. januar 2017 koster det 200,- kr. at lade sit barn indskrive på Frederikshavn Friskole. Dette er et engangsbeløb, der betales for at blive registreret, og refunderes ikke såfremt man alligevel ikke ønsker at gå på skolen, eller der ikke bliver plads til barnet. Reservationen er gældende fra den dag, indbetalingen er registreret på skolens konto.

Hvert år i august måned sender vi en mail ud, til den e-mail vi har fået oplyst, for at få jeres bekræftelse på, at I fortsat ønsker jeres barn på ventelisten. Det er jeres ansvar at bekræfte jeres barns plads på ventelisten. Ved manglende bekræftelse risikeres at barnet slettes på ventelisten.

Det er således op til jer, at få bekræftet pladsen på ventelisten, skolen kan ikke drages til ansvar for manglende tilbagemelding, pga. fejl i eller ændring af jeres mail-adresse.


Indskrivningsgebyret sættes ind på skolens konto: 9070 - 162 67 81 876 i Sparekassen Vendsyssel, mærket med barnets navn og cpr. nr.


Prisen for et barn på Friskolen er:

BH.klasse 1000 kr. - 1.-3.klasse 1100 kr. - 4. - 6. klasse 1200 kr. - 7. - 9. klasse 1300 kr. pr. mdr.


Der betales pr. måned bagud og juli er betalingsfri.


Inden skolestart betales 1000 kr. i depositum pr. barn gående på skolen. Depositummet tilbagebetales den dag barnet forlader skolen, med forbehold for restance til skolen.

Frederikshavn Friskole har søskende-forrang. Venligst oplys ved indskrivningen om der er søskende på skole i forvejen.

Hvis I skulle have spørgsmål til ovenstående eller andet, er I velkomne til at kontakte os.


Opskrivningen kan ske ved at sende os en mail på info@ frederikshavnfriskole.dk. eller at ringe på 72 300 600.


Når I har skrevet jeres barn/børn op, vil forældre til alle opskrevet børn blive inviteret til et forældrearrangement omkring skoleparathed i efteråret før skolestart. Januar inden skolestart afholder vi individuel optagelsessamtaler.


Vi glæder os til at modtage jeres indmeldelser.


Frederikshavn Friskole

Knivholtvej 22A

9900 Frederikshavn


mail: info@frederikshavnfriskole.dk - tlf.: 72 300 600