Priser

PRISER


SKOLE


BH.  klasse - 1000 kr.


1.-3. klasse - 1100 kr.


4.-6. klasse - 1200 kr.


7.-9. klasse - 1300 kr.


Alle ovenstående priser er pr. måned.

Juli måned er betalingsfri.


Søskenderabat (Gælder ikke SFO)

 

2. barn -50%, 3.-4. barn gratis
Skolefritidsordning SFO (valgfrit tidsrum)


1 -15 timer               550 kr.


Over 15 timer          800 kr.


Alle ovenstående priser er pr. måned.

Juli måned betales ikke pr. måned, men i stedet 100kr. pr. tilmeldt dag.

SFO er lukket uge 29 og 30.Leje af hallen - se priser her.Tilskud


Når man ansøger om tilskud til folkeskolen hos kommunen, så er husstandsindkomsten afgørende for, hvor meget man er berettiget til at få i tilskud. Uanset om kommunen har penge i kassen eller ej, så får man dét beløb man er berettiget til. Kommunen må ”gerne” have underskud.


Når man ansøger om tilskud til en friskole, kan man søge op til og med 3. klasse. Her er husstandsindkomsten også afgørende for, hvor meget man er berettiget til at få i tilskud. Man søger via Friskolen, og det er Fordelingssekretariatet, som beregner og giver tilskuddet. Dog er dette tilskud afhængigt af, hvor mange der er berettiget/søger tilskuddet. For denne kasse må ikke, på samme måde som kommunerne, køre med underskud! Det betyder, at Fordelingssekretariatet fordeler den pose penge, der er hvert år til dem, som søger og er berettiget. Det gør de efter en nøgle, som i første omgang er afhængig af indkomst:


Se fordelingsnøgle her


Beregningseksempel: Med en husstandsindkomst på 250.000 og med 3 børn, giver det et beregningsgrundlag på (op til 262.168,00) hvilket udløser et behov på 0,8 svarende til 80% af skolepenge op til 16.300 kr.


Frederikshavn Friskole opkræver for klasserne op til 3. kl. max. 1100 kr./måned i 11 måneder = 12.100 kr./år. Dvs. man kan søge tilskud svarende til sit behov = betaling af en procentdel af skolepengene.


MEN – der er så mange, som er berettiget til dette i forhold til, hvor mange penge der er i kassen. Så man får lige nu faktisk kun ¼ af det beløb man egentlig er berettiget til ud fra fordelingsnøglen. Dvs. ud fra ovenstående eksempel altså ¼ af de 80%. At være berettiget er altså på en Friskole ikke ensbetydende med at man får (hele) tilskuddet.


Derfor er der stor forskel på hvad man kan få i tilskud hos kommunen (en fast takst uafhængig af evt. underskud), og dét beløb man kan få på en friskole. Desuden skifter nøglen hvert år i forhold til det aktuelle behov (antal og situation hos dem, som skal dele kassen). Beløbet man får i tilskud har været faldende de seneste år.


Fremgangsmåden er derfor: 

1)Find dit beregningsgrundlag i fordelingsnøglen. Aflæs heraf ”behov”.


2)Hvis dit barn skal gå i 0.kl. ganges ”behov” med 11.000. F.eks. 0,8 x 11.000 = 8.800

Hvis dit barn skal gå i 1.-3.kl. ganges ”behov” med 12.100. F.eks. 0,6 x 12.100 = 7.260.


3)Det beløb man når frem til under punkt 2, er dét man er berettiget til at modtage i tilskud.

MEN – man får pt. ca. ¼ af dette. Beløbet man når frem til skal derfor divideres med 4.


4)Dette er beløbet man får i tilskud pr. barn pr. år.


Årligt tilskud =   BEREGNINGSGRUNDLAG x BEHOV

                                      4

 


Frederikshavn Friskole

Knivholtvej 22A

9900 Frederikshavn


mail: info@frederikshavnfriskole.dk - tlf.: 72 300 600