Skoleåret og fag

Som nævnt under Skolen", så har Friskolen en del temadage og tværfaglige aktiviteter. Desuden skole-hjem-samtaler to gange årligt, og diverse traditioner og arrangementer.


Alt dette fremgår af årshjulet (klik her).


I forhold til de enkelte fags læringsmål følger vi Undervisningsministeriets fælles mål.
Frederikshavn Friskole

Knivholtvej 22A

9900 Frederikshavn


mail: info@frederikshavnfriskole.dk - tlf.: 72 300 600