Antimobbestrategi

Antimobbestrategi for Frederikshavn Friskole


På Frederikshavn Friskole har vi særligt fokus på trivsel for alle børn. Det betyder, at det skal være rart at gå i skole for alle. Og det betyder, at vi øver os i at lære børnene at navigere i at være uenige og forskellige – og at holdet bliver stærkere af at have øje på hinandens forskellighed og individuelle styrker.

”Den bedste kur mod mobning er god trivsel i klassen” BørnsVilkår/Tryg


Emnet mobning blev i efteråret 2017 diskuteret med eleverne i vores 3-4.klasser. Her er de nået frem til en måde at beskrive mobning contra drilleri, og således en definition på mobning: ”Når man driller synes begge, at det er sjovt. Når man mobber er det kun dem der driller, der griner og den anden bliver ked af det indeni, fordi det ikke stopper igen” (i voksen-ord: En vedvarende dårlig relation)


Elevrådet har samlet følgende udsagn, som retningslinjer for at undgå mobning

* Man skal sige det til en voksen. Så hjælper de. (Se herunder jf. mægler)

* Man skal sige fra: ”Stop. Hvordan ville du have det, hvis det var dig selv?”

– og sætte ord på hvad det gør ved én, f.eks. ”Jeg bliver faktisk ked af det, når du gør/siger sådan”

* Mange fra vores klasse ved fra den gamle skole, hvordan det er ikke at føle sig god nok. Derfor er der ingen der mobber her, for alle ved hvordan det er.

* Det er forbudt at mobbe – man bliver ked af det!

* Man behøver ikke være bedste venner/veninder for at hjælpe en anden

* Man skal ikke holde nogen udenfor. Hvis man kan se at én er alene, så spørg om de vil være med.

* Man skal ikke sige trælse ting til andre. Hvis ikke man kan sige noget godt, kan man tie stille.

* Hvis man har brug for at sige noget til en anden, som kan være træls at høre, så få hjælp af en voksen.


Konkrete tiltag og forebyggende indsatsområder:

* Trivsel som tilbagevendende tema til fællessamling mandage.

* Skolens hverdag er præget af god tone og gensidig respekt, som en afgørende del af fællesskabet.

* Samarbejdsøvelser som illustrerer og øver kommunikation og nødvendighed af samarbejde

* Elevråd (og forældreråd) holder møde en gang om måneden, og spørger hver gang til aktuel trivsel.

* Der er altid en gårdvagt tilstede i frikvarterer, som hjælper børnene med SELV at tale om uenigheder, dvs. den voksnes rolle på Friskolen er at være mægler i stedet for at være dommer i en konflikt mellem to børn. * Klasselærer taler med eleverne om ansvar og god kommunikation på digitale medier, og konfronterer uhensigtmæssig adfærd inden den bliver til mobning. Inddrager forældre heri hvis der ses mønster i adfærd

* Synlighed på skolen om hvordan vi vægter god trivsel (piktogrammer og kampagner)


Handleplan - hvis det ér gået galt:

Ved generelle mønstre/uheldig smittende adfærd i retning af mobning/dårlig trivsel for klassekammerater, behandles på generelt plan i ”Klassens tid” i forhold til at udvikle værktøjer og give børnene mulighed for at komme godt ud af en dårlig relation.

Efter vurdering fra klasselærer kan det også være aktuelt med en samtale mellem involverede parter. Opleves vanskeligheder med at bryde et mønster eller at afhjælpe vedvarende konflikt i en relation, tilkaldes forældre, øvrige lærere, skoleleder og evt. spec.pæd.konsulent som sparring.

I sidste ende er trivsel så grundlæggende en værdi for Frederikshavn Friskole, at alle skal bidrage til en god trivsel for fortsat at kunne være en del af skolen. Vurdering af dette varetages endeligt af skoleleder, og evt. ophør af samarbejde er sidste konsekvens efter øvrige tiltag er afprøvet i samarbejde med forældre.


Frederikshavn Friskole

Knivholtvej 22A

9900 Frederikshavn


mail: info@frederikshavnfriskole.dk - tlf.: 72 300 600