Ledige stillinger

Frederikshavn Friskole søger endnu en lærer


Frederikshavn Friskole er en skole i udvikling. Efter sommerferien byder vi velkommen til en helt fyldt 0.klasse og til flere elever i vores nuværende klasser. I skoleåret 2019/20 har vi således ca. 90 elever fordelt på 0.-7.klassetrin.


Friskolen er kendetegnet ved sammenhold - både i klassen og i frikvarterer og på tværs af alder. På samme måde er forældrene en vigtig del af hverdagen og omkring skolens traditioner. Vi kender hinanden – og fællesskabet smitter positivt af på både den enkelte elev og på hele atmosfæren, når man færdes på skolen.


Skema og tema:

Vi arbejder efter samme faglige mål som folkeskolen, men vælger ofte en anden vej dertil. Ud over den almindelige undervisning har Friskolen ofte temadage og emneuger. Hos os er det vigtigt, at eleverne oplever en varieret undervisning, som skaber plads til kreativitet, udeliv og en praktisk tilgang til læring.


Tilsammen skaber det en skole med fokus på helheden i at være barn. Kortere skoledage og personlig trivsel skaber fundament for nysgerrighed, læring og udvikling. Vi tager ansvar for hinanden – alle har forskellige styrker, som bringes i spil såvel fagligt som socialt.


STILLINGEN ER MIN. 30 TIMER/UGE MED MULIGHED FOR FULD TID FOR DEN RETTE PROFIL.


Vi søger en lærer som: 


  • vil være en ildsjæl sammen med kolleger, frivillige, forældre og bestyrelse.
  • er medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø og en positiv stemning.
  • er målrettet, engageret og fagligt ambitiøs
  • er nærværende med lyst til at lære børn og forældre at kende.
  • er idérig og kan gøre ideer til virkelighed.
  • ser skolen som helhed, når der er brug for en ekstra hånd.
  • er tydelig i sin klasseledelse, gerne med kendskab til læringsstile og evt. samlæste årgange.
  • er uddannet lærer og brænder for sine linjefag (alle linjefag kan være aktuelle - tysk en fordel)


Ansøgning og samtale

Vi er interesserede i at høre dine tanker om at være friskolelærer – om dine linjefag, undervisningserfaring og om evt. andre kompetencer, der kan bringes i spil i en lille personalegruppe. Vi vil også gerne høre om, hvordan du tænker at løfte dit fag ”væk fra stolen og ud i solen” – dvs. idéer / erfaringer med kreative, praktiske eller andre interessante vinkler på netop din undervisning.


Ansøgning med relevante bilag (herunder kontaktoplysninger på referencer) sendes til Friskolens bestyrelse på job@frederikshavnfriskole.dk senest 09.05.2019.


Samtaler afholdes den 23.05.2019. Vi bekræfter modtagelse af ansøgning, og har du ikke hørt yderligere inden 23.05.2019, kan stillingen betragtes som besat til anden side.


Nærmere informationen kan fås ved henvendelse til skoleleder Maria Vadsager på tlf. 72 300 600 eller 29 85 04 10.


For mere information om Frederikshavn Friskole se: www.frederikshavnfriskole.dk eller følg med i friskolens hverdag på www.facebook.com/frederikshavnfriskoleVI SØGER OGSÅ TILKALDEVIKARERFrederikshavn Friskole

Knivholtvej 22A

9900 Frederikshavn


mail: info[a]frederikshavnfriskole.dk - tlf.: 72 300 600