Ledige stillinger

Frederikshavn Friskole søger to lærere

 

Frederikshavn Friskole er en lille og overskuelig skole. Vi har kortere skoledage for de mindste, plads til leg og bevægelse – og forskellige og afvekslende tilgange til undervisning for alle.

 

Ind i mellem bryder vi rammerne og arbejder mere tværfagligt og emneorienteret. I stedet for at have idræt på skemaet har vi en hel idrætsdag ude af huset cirka en gang om måneden. Det giver mulighed for at prøve kræfter med et lidt bredere udvalg af idrætsgrene, f.eks. tennis, skøjtning, crossfit og skydning. Vi er ofte ude og har fingrene i det vi lærer om, og mærker hvordan man kan bruge fagene i praksis. Vi har i det hele taget flere emneuger og temadage, som giver børnene mulighed for at fordybe sig i fagene.

 

Da vi snart slår dørende op for en større skole har vi brug for to nye medarbejdere. Begge stillinger er på 30 timer (med mulighed for 37 timer). Vi søger én lærer til matematik og én til dansk – øvrig fagkombination afhænger af hvordan endelig fagsammensætningen kan laves.

 

Hvem er du:

 

  • Medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø og en positiv stemning over hele skolen.
  • Målrettet og engageret, og fagets årsplan afspejles som rød tråd i den daglige undervisning.
  • Nærværende med lyst til at lære børn og forældre at kende.
  • Er med til at få idéer og føre dem ud i livet.
  • Kan se ud over fag og skema, og se skolen som helhed, når der er brug for en ekstra hånd.
  • Kan samarbejde med kolleger, frivillige, forældre og bestyrelse - som en naturlig og stor del af hverdagen.
  • Har erfaring med tydelig klasseledelse, forskellige læringsstile og gerne undervisning af samlæste årgange.
  • Vi forventer at du er uddannet lærer – og at du enten allerede er linjefagsuddannet i undervisningsfag eller har ønske om videreuddannelse.

 

Ansøgning og samtale Vi er interesserede i at høre dine tanker om at være friskolelærer – om dine linjefag, undervisningserfaring og om evt. andre kompetencer der kan bringes i spil i en lille personalegruppe.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Friskolens bestyrelse på info@frederikshavnfriskole.dk senest 30.04.2018.

 

Samtaler afholdes i sidste halvdel af maj. Vi bekræfter modtagelse af ansøgning, og har du ikke hørt yderligere inden udgangen af maj, kan stillingen betragtes som besat til anden side.

 

Nærmere informationen kan fås ved henvendelse til skoleleder Maria Vadsager på tlf. 29 85 04 10.

 

For mere information om Frederikshavn Friskole se: www.frederikshavnfriskole.dk eller følg med i friskolens hverdag på www.facebook.com/frederikshavnfriskole.

 

Du kan også møde os på jobmesse i Arena Nord den 14.marts kl. 10.30 – 13.30, til en uforpligtende snak.

Frederikshavn Friskole

Knivholtvej 22A

9900 Frederikshavn

 

mail: info[a]frederikshavnfriskole.dk - tlf.: 72 300 600