Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerske

 

Sundhedsplejerske Lise Toft er tilknyttet Frederikshavn Friskole. Hun vil være på skolen efter behov. Desuden samarbejdes med Privatskolen i Frederikshavn, hvor sundhedsplejersken har lokaler.

 

Sundhedsplejerskens opgave i skolen er at fremme sundhed og trivsel, samt forebygge sygdomme i børnefamilier. Formålet er at børn og unge sikres en sund opvækst, og at skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

 

Sundhedstjenestens tilbud omfatter sundhedsundersøgelse og -samtale med eleverne på faste årgange i skoleforløbet:

 

  • 0. klasse: Børnene indkaldes til indskolingsundersøgelse ledsaget af forældre. Undersøgelsen indeholder sundhedssamtale, højde/vægtmåling, synes- og høreprøve, samt en lille motorisk screening. Denne undersøgelse vil foregå på Privatskolen i Frederikshavn.

 

  • 1. klasse: Her laver 2 sundhedsplejersker Sundhedscirkus. Friskolens børn inviteres med i en gruppe sammen med børn fra Privatskolen. Børnene vejes og måles.

 

  • 3. klasse: Børnene indkaldes til sundhedssamtale enten individuelt eller i små grupper. Undersøgelsen indeholder desuden vægt, højde og synsprøve. Undersøgelsen er uden forældre, men en lærer følger børnene. Undersøgelsen foregår på Privatskolen i Frederikshavn.

 

  • 4. klasses piger: Sundhedsplejersken kommer her på Friskolen og taler med pigerne om præpubertet og hvad der dermed følger.

 

Sundhedssamtaler handler om elevens helbred og generelle trivsel. Barnet får altid brev med hjem eller modtager en mail efter samtale og undersøgelse.

 

Forældre og/eller børn er altid velkomne til at henvende sig ved behov via e-mail eller personlig henvendelse.

Der er endnu ikke fastlagt hvornår undersøgelserne finder sted, men de vil højst sandsynligt ligeg i perioden november-januar.

 

Sundhedsplejerske

Lise Toft Tlf.: 29486383 Mail: LITF@frederikshavn.dk

 

Frederikshavn Friskole

Knivholtvej 22A

9900 Frederikshavn

 

mail: info[a]frederikshavnfriskole.dk - tlf.: 72 300 600